Buổi tiếp kiến Phó thủ tuớng – Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh

Ngày 10/03 vừa qua, chúng tôi đã có buổi tiếp kiến ngài Phó thủ tuớng – Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh; Đại sứ Phạm Sanh Châu, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề UNESCO. Bà Đào Thị Liên Huơng Chủ tịch hịêp hội các trường Cao đẳng Đại học Việt Nam để xây dựng dự án Ngoại giao văn hoá.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng đã dành những lời tâm huyết cho những ngưòi làm nghệ thuật như chúng tôi. Trăn trở về việc Làm sao để nghệ thụât Việt Nam phát triển lên tầm quốc tế và có kênh quảng bá hiệu quả?
Xuất phát từ nhu cầu đó, chúng tôi đã đồng thuận nhất trí xây dựng dự án “Trang trí tranh tại các Đại Sứ Qúan và Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam ở nuớc ngoài”.
Trên cơ sở tranh có chủ đề về văn hoá Việt Nam, con người và thiên nhiên, thể hiện bản sắc dân tộc Việt.. Đây đuợc đánh giá là một kênh ngoại giao văn hoá hiệu quả, xây dựng một sức mạnh mềm trong quan hệ ngoại giao với các nuớc đối tác và góp phần quảng bá hình ảnh đất nuớc con nguời Việt Nam ra khắp thế giới.
Tranh gỗ Bùi Gia rất vinh dự đuợc gửi gấm những tác phẩm đẹp, nhiều tâm huyết và giá trị nghệ thuật tới những Đại Sứ Qúan và Tổng lãnh sự quán của Việt Nam ở nuớc ngoài.
Tranh gỗ Bùi Gia
Thuởng thức mỗi ngày. Trường tồn giá trị

P/s: Mời quý vị tham khảo thêm bài viết trên báo LAO ĐỘNG để có thêm thông tin.
http://laodong.com.vn/the-gioi/tranh-viet-nam-tro-thanh-dai-su-ngoai-giao-van-hoa-646342.bldTiếp kiến Phó thủ tướng.

FB_IMG_1489212990407

PTT1

PTT2

PTT3

20170408_103418

20170408_103457

20170408_103500