Văn hóa của người thợ Tranh gỗ Bùi Gia với Khách hàng

Văn hóa của người thợ Tranh gỗ Bùi Gia với Khách hàng

Chúng tôi đồng lòng xây dựng nên những quy tắc chuẩn mực và cùng nhau tuân thủ để đảm bảo những lợi ích tốt nhất cho khách hàng.
Chúng tôi đồng lòng và quyết tâm thực hiện 05 KHÔNG và 04 SẴN SÀNG:

Nguyên tắc 05 KHÔNG

KHÔNG thay đổi giá trị cốt lõi là chỉ làm Thủ Công
KHÔNG làm những mẫu tranh trùng lặp với những nơi khác
KHÔNG làm ẩu, làm tắt, làm bớt công đoạn
KHÔNG giấu thông tin, những ưu nhược điểm của phôi gỗ
KHÔNG nói đại, nói quá về sản phẩm.

Nguyên tắc 04 SẴN SÀNG

SẴN SÀNG làm việc bất cứ lúc nào để phục vụ khách hàng
SẴN SÀNG thực hiện mọi yêu cầu của khách hàng
SẴN SÀNG tiếp thu ý kiến đóng góp của khách hàng
SẴN SÀNG thay đổi tư duy, rèn luyện nâng cao tay nghề để phục vụ khách hàng.

Chúng tôi vinh dự và nghiêm túc thực hiện những quy tắc chuẩn mực trên, hướng đến một tập thể tranh gỗ Bùi Gia vững tay nghề, chắc nghiệp vụ.