Tranh gỗ kích thước lớn

Những tác phẩm tranh gỗ cỡ lớn được tuyển chọn từ những thân gỗ hàng nghìn năm tuổi giúp giá trị của tác phẩm trường tồn với thời gian.